Segurtasuna eta ingurumena

Euskadiko Hidrokarburoak Baltzua, S.A.k (EEE Taldea), zeinaren jarduera lurpekoaren esplorazioa eta/edo ustiapena den, Eusko-kantauriar Arroan hidrokarburoak bilatzeari begira, eta hartara, bilatuz gero, eta haien ondorengo garapenen bitartez, Euskal Autonomia Erkidegoaren garapen ekonomikoa eta energetikoa sustatzea, EEE Taldearen (Energiaren Euskal Erakundea) misio, balio, printzipio eta konpromisoekin bat etorriz, uste du bere jardunak bermatu egin behar dituela pertsonen segurtasuna eta garapena, baita ingurumenaren babesa ere.

LEGERIA

  • 34/1998 LEGEA, urriaren 7koa, hidrokarburoen sektoreaz diharduena
  • 21/2013 LEGEA, Ingurumen Ebaluazioa
  • 8/2015 LEGEA, maiatzaren 21ekoa, hidrokarburoen sektoreaz diharduen urriaren 7ko 34/1998 LEGEA aldatzen duena eta zergekin zerikusia duten eta ez duten neurri batzuk arautzen dituena, hidrokarburoen esplorazio, ikerketa eta ustiapenari lotuta.
  • 6/2015 LEGEA, ekainaren 30ekoa, hidrokarburo ez konbentzionalen eta haustura hidraulikoaren edo «fracking» deritzon bidezko erauzketari begira, ingurumena babesteko neurri gehigarriez diharduena.